Het bewijs blootleggen.

Van hacking tot moord.
Onze onderzoeken.

KrolLDiscovery's digitaal forensisch onderzoeksteam hanteerde in het verleden al digitaal bewijsmateriaal voor een groot aantal verschillende zaken, waaronder:

  • Diefstal van Intellectueel Eigendom
  • Fraude
  • Misbruik Zakelijke Computers
  • Juridisch Verweer
  • Interne en Externe Hacks
  • Documentherkomst

Kort gezegd, indien u een zaak heeft waarbij de analyse van digitale media een rol speelt, dan kunnen wij u wellicht helpen.


De plaats delict veiligstellen.

Zou u een nog rokend geweer oppakken zonder handschoenen?

Of zou u iemand door de locatie van een net gepleegde inbraak laten lopen met modderlaarzen? Natuurlijk niet. Nou, hetzelfde geld voor het onderzoeken van digitaal bewijsmateriaal bij een misdrijf.

Zelfs een snelle blik op het ‘plaats delict’ kan ervoor zorgen dat belangrijk bewijsmateriaal wordt overschreven of verwijderd, of het kan de tijd- of datumstempel van het systeem veranderen, die belangrijk kunnen zijn en het moeilijk kunnen maken om uw acties te onderscheiden van die van de verdachte.

Bij KrolLDiscovery hebben wij een sterk team digitaal forensische onderzoekers dat strenge datahanteringsprincipes onderhoudt om ervoor te zorgen dat al het bewijsmateriaal dat wordt onthuld in een rechtbank of bij een tribunaal toelaatbaar is.

Als u dus vermoedt dat er sprake is van een misdrijf, zorg ervoor dat zelfs niet een goedbedoelende amateur ‘even’ naar de media kijkt – bel direct een expert die snel kan adviseren over de volgende stappen in het onderzoek.


De waarheid achterhalen

Een digitaal forensisch onderzoek bestaat uit het vastleggen, behouden, extraheren en analyseren van digitaal bewijsmateriaal.

De aandacht gaat uit naar de locatie van het elektronisch bewijs, hoe hier toegang toe te krijgen, begrijpen wat er getoond wordt en wat hiermee gedaan dient te worden. Waar er ook maar elektronische apparatuur wordt gebruikt, bestaat er een potentiële bron van elektronisch bewijs en een spoor waarmee een licht geworpen kan worden op een misbruik of misdrijf.

Onze experts helpen om alle data te onthullen die daders mogelijk hebben willen wissen of verbergen, belangrijk data op te roepen die ligt verborgen in documenten en memoranda, en data te organiseren die is opgenomen in meerdere informatiebronnen.


Expertrapportage

Wanneer u de opinie van experts nodig heeft bij uw zaak, hebben de consultants en onderzoekers van KrolLDiscovery uitgebreide ervaring voor het leveren van bewijsmateriaal bij een rechtszaak en het schrijven van rapporten en attesten.

Onze digitaal forensische onderzoekers hebben als expertgetuigen gediend bij vele rechtszaken en tribunalen op ieder niveau van het juridisch systeem.

Onze technici volgen een strikte keten van bewaringsprotocollen en forensische protocollen en dit zal de kans dat cruciale bevindingen toelaatbaar zijn in de rechtszaak sterk vergroten.